dimecres, 30 de juliol de 2008

Projecció internacional de l'Institut Guttmann

Fruit del conveni signat entre l’asseguradora AXA i Institut Guttmann, us volem mostrar el vídeo que es va presentar a la convenció internacional dels tramitadors de sinistres d’AXA d'arreu del món que va tenir lloc el passat 12 de juliol a Paris. La Fundació AXA dona suport a la iniciativa Amics de l’Institut Guttmann.

dijous, 24 de juliol de 2008

PREVIRNEC, la primera plataforma virtual per a la Rehabilitació Cognitiva

L’Institut Guttmann, dins el programa de recerca clínica que desenvolupa des de fa 5 anys com a Institut Universitari adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, i amb la col·laboració del departament d’Universitats Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, ha creat la Plataforma per a la rehabilitació cognitiva, PREVIRNEC, per a la rehabilitació de les seqüeles cognitives associades al dany cerebral.

La plataforma PREVIRNEC ofereix al terapeuta la possibilitat d’elaborar plans terapèutics personalitzats i, de forma automàtica, instaurar programes de rehabilitació intensiva durant el període de temps necessari, monitoritzar els resultats i adequar el nivell de dificultat de cada tasca en funció del rendiment.

La plataforma PREVIRNEC és la primera d’aquestes característiques a nivell mundial. Es tracta d’una solució altament innovadora i un important avenç en les teràpies neuropsicològiques. Per al terapeuta, generalment un neuropsicòleg, suposa una guia de pràctica clínica que l’ajudarà al disseny clínic, l’execució i l’avaluació del tractament. Les avantatges que suposa per als pacients se centren en la possibilitat de realitzar un tractament sense haver de desplaçar-se lluny del seu domicili i amb la garantia que totes les tasques que realitzarà seran sempre en rang terapèutic.

El dany cerebral adquirit per traumatisme craneoencefàlic és una patologia amb una alta incidència en la població. S’estima uns 200 nous casos per cada 100.000 habitants/any i una incidència de la discapacitat de caire severa i moderada del 6x100.000 habitants/any. Els avenços mèdics de les darreres dècades han possibilitat una major supervivència del pacient acompanyada d’un increment del nombre de seqüeles, manifestades a diversos nivells.

Les alteracions cognitives i del comportament són les que originen un major trastorn donat que afecten considerablement la qualitat de vida de l’individu i de la seva família. El cost, incloent costos mèdics, pèrdues salarials i baixes en la productivitat de les discapacitats derivades d’aquestes seqüeles és molt elevat.


De totes les estratègies terapèutiques per reduir l’impacte de l'afectació cognitiva, la rehabilitació cognitiva intensiva i continuada sembla el procediment més eficaç.

Primer centre català on s’implanta la Plataforma per a la rehabilitació cognitiva de l’Institut Guttmann

El Centre Sociosanitari Francolí de Tarragona, gestionat per l’empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS), és el primer de tot Catalunya en què es realitza l’extensió clínica de la Plataforma per a la rehabilitació cognitiva, PREVIRNEC, com a resultat de l’acord marc de col·laboració signat amb l’Institut Guttmann.

El servei de telerehabilitació ubicat en el Centre Sociosanitari Francolí ha iniciat la seva activitat durant la segona quinzena del mes de juliol, amb el procés de valoració i selecció dels usuaris del servei. S’estima que al Camp de Tarragona les persones usuàries potencials d’un programa d’aquestes característiques podrien ser entre 800 i 1.000 (persones amb discapacitat física motora per seqüeles de traumatisme cranioencefàlic o accident vasculocerebral agut).

La derivació dels pacients es farà a través dels metges de família i la seva valoració i selecció per realitzar el tractament anirà a càrrec d’un neuropsicòleg que realitzarà el diagnòstic neuropsicològic i el pla de tractament rehabilitador.

La durada i la freqüència del tractament varià en funció de les necessitats i característiques de cada pacient, encara que s'estima que serà de dos a tres mesos; això significa que el nombre de pacients que poden seguir anualment aquest servei estarà al voltant de 100 persones.

Les sessions les conduirà un terapeuta del Centre Sociosanitari Francolí, especialment format per l’Institut Guttmann en aquest tipus de tractament i en les característiques operatives i tècniques de PREVIRNEC.

PREVIRNEC es troba en fase d’extensió clínica amb l’objectiu que es pugui desenvolupar a diferents centres sanitaris d’arreu de Catalunya. Actualment ja s'està utilitzant a l’Institut Guttmann, hospital de neurorehabilitació.

Un cop finalitzada la fase d’extensió clínica i efectuada l’avaluació corresponent, el Departament de Salut determinarà les condicions necessàries per a l’establiment d’aquest servei com a prestació sanitària dins l’àmbit de les aportacions que les noves tecnologies poden fer per a la millora i generalització dels tractaments clínics i, en conseqüència, per a la millora de la salut i la qualitat de vida dels ciutadans.

divendres, 18 de juliol de 2008

Memòria 2007

Ja tenim editada la Memòria -Balanç Social que recull l'activitat assistencial, científica i social que l'Institut Guttmann ha portat a terme durant l'any 2007.

De les iniciatives innovadores desenvolupades durant el passat exercici, cal destacar la posada en funcionament d’un nou programa d’atenció clínica a les persones afectades per la Síndrome Postpolio que, amb el suport del CatSalut, permet oferir una alternativa assistencial especialitzada dirigida a aquest col·lectiu de persones, fins ara mancades de dispositius sanitaris específics i amb unes necessitats mèdiques que s’han anat agreujant gradualment, conforme el pas del temps les ha envellit o l’exacerbació de la seva patologia els ha fet perdre capacitat funcional i qualitat de vida.

En el camp de la recerca, a més de la important producció científica, destaca l’obtenció d’una de les 6 càtedres de Biomedicina de la Fundació BBVA que, dirigida pel professor Alvaro Pascual-Leone i amb la col·laboració d’altres destacats investigadors de la Universitat de Harvard (Massachusetts-EUA), ha permès desenvolupar a l’Institut Guttmann, de manera pionera a l’Estat espanyol, les principals tècniques d’estimulació cerebral no invasiva aplicables al tractament neurorehabilitador.

Durant aquest darrer any, l’Institut Guttmann, ha rebut diferents reconeixements i distincions per la seva activitat i dilatada trajectòria, d’entre els que, per la seva especial significació, cal citar la Medalla de Oro de la Cruz Roja Española i el Premio Reina Sofía 2007 de Rehabilitación y de Integración. Dos importants guardons que ens honoren i agraïm ben sincerament, però que sobretot ens esperonen a seguir avançant en el camí de compromís social i proximitat a les persones que varem iniciar, des de la societat civil, ara fa quaranta tres anys.

Finalment, volem agrair la confiança que ens donen totes les persones amb discapacitat i les seves famílies, que són la raó última per perseverar en la nostra activitat assistencial, científica i social, i de manera molt especial, expressar la nostra gratitud a les entitats, empreses, institucions i persones, que, a través de la iniciativa Amics de l’Institut Guttmann, ens donen el seu suport per fer realitat els nostres projectes.

dijous, 10 de juliol de 2008

El Patronat de l'Institut Guttmann aprova el nou Full de Ruta 2008-2013

Definir com volem que sigui l’Institut Guttmann en el futur, i allò que hem de fer ara, per a que el demà s’assembli al màxim al model que ens hem proposat, és el que recull el document anomenat “Full de Ruta 2008 - 2013” que recentment ha aprovat el Patronat fundacional i que s’ha presentat a tots els que, amb un treball rigorós, compromès i constant, l’hem de desenvolupar.

El Full de Ruta fixa cinc línies estratègiques per reforçar el lideratge de l’Institut Guttmann en neurorehabilitació i que, de manera esquemàtica, són:

· Mantenir els valors de l’Institut Guttmann: especialització, qualitat, innovació, treball en equip, compromís social, proximitat a les persones...

· Treballar per fer del nostre hospital un dels millors del món en la seva especialitat, i per això, continuar comptant amb els professionals més competents, mantenir l’acreditació de la Joint Commission International com a garantia d'excel·lència clínica i organitzativa, i potenciar el nostre institut universitari com a centre de referència europeu per a la investigació traslacional en neurorehabilitació i per a la formació de nous professionals.

· Situar-nos com a centre de referència en l’àmbit dels serveis sociosanitaris i socials especialitzats en neurorehabilitació, per afavorir la independència, autonomia i qualitat de vida de les persones amb gran discapacitat d’origen neurològic i que ja hagin superat la fase de rehabilitació intensiva. Per aquest objectiu comptem amb quatre grans oportunitats: la nostra amplia experiència assistencial, l'important projecte “Al Cor de la Sagrera”, el desenvolupament de la plataforma de telerehabilitació cognitiva i el nostre prestigi institucional.

· Impulsar el desenvolupament territorial de l’Institut Guttmann. Apropar els nostres serveis i el nostre know-how als llocs d’origen dels nostres pacients, facilitant la seva reinserció social, afavorint el seu posterior manteniment, fent més accessibles els nostres serveis, alhora que ampliant la nostra oferta assistencial.

· Assegurar el prestigi social mitjançant la fidelitat als nostres principis i valors institucionals i afavorint, encara més, la visibilitat de la nostra organització.

Objectius, tots ells, certament engrescadors que mostren el dinamisme i la fortalesa de la nostra organització, així com el recolzament institucional amb que comptem. Objectius ambiciosos però possibles en la mesura que ens ho proposem, perquè només amb la voluntat i el compromís de tots podem construir el futur que desitgem.

divendres, 4 de juliol de 2008

L'Institut Guttmann a la Via Verda de Girona

Us presentem el reportatge que el programa Temps d'Aventura del Canal 33 va retransmetre el dijous 19 de juny sobre la sortida a la Via Verda de Girona que el nostre equip de mestres d'Educació Física va organitzar amb un grup de pacients de l'Institut Guttmann el passat 21 de maig.