dijous, 26 de febrer de 2009

Signatura del conveni de col.laboració amb les Institucions públiques catalanes per al futur desenvolupament del projecte "Al Cor de la Sagrera"

L’Institut Guttmann, juntament amb els departaments d’Acció Social i Ciutadania i de Salut, de la Generalitat de Catalunya, i l’Ajuntament de Barcelona, han signat el conveni de col·laboració per al futur desenvolupament de la construcció del projecte “Al cor de la Sagrera”.Dimecres 25 de febrer es va celebrar a la Sala d’Actes de l’Institut Guttmann la signatura del conveni de col·laboració per al futur desenvolupament del projecte “Al cor de la Sagrera”, en què van intervenir com a signants la Consellera d’Acció Social i Ciutadania, Hble. Sra. Carme Capdevila, la Consellera de Salut, Hble. Sra. Marina Geli, l’Alcalde de Barcelona, Excm. Sr. Jordi Hereu i el President del Patronat de la Fundació Institut Guttmann, el Sr. Juan Echevarría Puig. Hi van assistir també l’Alcalde de Badalona, Il·lm. Sr. Jordi Serra i l’Il.lm. Sr. Ricard Gomà, regidor de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona i president del IMD, ambdós Patrons de la Fundació Institut Guttmann. El Dr. Josep M. Ramírez, Director Gerent de l’Institut Guttmann, va realitzar la presentació del projecte.

Aquest acte va fixar el punt de partida d’un important projecte de caràcter social i innovador, que en el decurs dels propers anys s’ha de concretar en la construcció i posada en funcionament, als terrenys de l’antic hospital al barri de la Sagrera a Barcelona, d’una gran infraestructura, de prop de 20.000 m², oberta a la comunitat que ofereixi equipaments adaptats i serveis socials especialitzats per a les persones amb discapacitat física, així com per a persones grans i joves estudiants. Es pot trobar més informació a la pàgina web de l'Institut: http://www.guttmann.com/

En aquest projecte també hi col·laboren un bon nombre de persones, entitats i empreses, representants de la societat civil que, agrupades en la iniciativa “Amics de l’Institut Guttmann”, venen donant suport regular als programes tant assistencials, com científics i socials de l’Institut Guttmann i que van contribuir en el seu dia a la construcció de l'actual hospital a Badalona.

Atès que “Al cor de la Sagrera” és una proposta que està en plena consonància amb les polítiques socials que s’impulsen en l’àmbit de la discapacitat i la dependència, i que a l’entorn metropolità de Barcelona cal la creació de serveis residencials i de suport a la vida autònoma, les Administracions Públiques Catalanes signants, a través d’aquest conveni, es comprometen a donar suport institucional al projecte, amb l’objectiu de contribuir al seu millor desenvolupament, al temps que propostes com aquesta, a més d’estimular la sensibilitat de la ciutadania vers les dificultats amb que es troben les persones amb discapacitat a l’hora de portar una vida independent, autònoma i activa en la nostra societat, signifiquin un exemple d’eficaç cooperació entre les administracions públiques i la societat civil.

Per la seva banda, l’Institut Guttmann, amb la signatura d’aquest acord de col·laboració, es compromet a posar a disposició de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), del Servei Català de la Salut (CatSalut) i de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) un seguit de places assistencials que puguin tenir una destinació pública.

Els més de 45 anys d’experiència en el tractament especialitzat en neurorehabilitació, juntament amb la possibilitat de disposar del terreny de l’antic hospital de l’Institut Guttmann situat a la confluència de l’Avinguda Meridiana amb el carrer Garcilaso, suposen un criteri d’expertesa i oportunitat que fan que l’Institut Guttmann sigui el promotor idoni per al desenvolupament d’aquest significatiu projecte “Al cor de la Sagrera” que inclou un conjunt de 150 Unitats Residencials de Vida Autònoma, una Residència d’estudiants, una Residencia Geriàtrica de 80 places i Centre de Dia, una Residència Assistida per a Persones amb Gran Discapacitat Física de 60 places i Centre de Dia, un Centre de Rehabilitació especialitzada i un conjunt d’equipaments i serveis de caràcter social, cultural i comercial oberts al barri.

Amb aquesta infraestructura es pretén mostrar un nou model d’equipament social, alhora que donar una resposta eficaç per a que un bon nombre de persones amb severes dificultats funcionals, per greu discapacitat o dependència, puguin desenvolupar el seu projecte vital, d’una manera independent, autònoma i integrada a la ciutat; comptant per a això amb un recurs adaptat a les seves necessitats d’habitatge, tant individual com col·lectiu, així com amb un conjunt de suports de caràcter sociosanitari i social que, a més de mantenir les seves capacitats físiques i funcionals, els permeti desenvolupar el seu propi projecte vital d’acord amb les seves inquietuds, preferències, oportunitats i estil de vida.

“Al cor de la Sagrera” és la primera iniciativa al nostre país que uneix en un únic projecte els principis de normalitat, inclusió, participació i vida independent, i que permetrà la convivència en la diversitat facilitada per uns espais de disseny universal.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per fer un comentari al Blog del Amics de l'Institut Guttmann

El seu comentari serà publicat properament.